Hypertension Update
การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง มีความสำคัญต่อการวินิจฉัย
ข้อมูล ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์
สามีอายุ 33 ปี ความดันโลหิตสูง ทานยามา 3-4 เดือน จะเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
ภรรยาผมความดันสูงประมาณ 180/85 ถึง 200/100 กินยาอยู่ ตรวจเช็คความดันทุกวันเช้า-เย็น ก็ยังไม่ลง
ตอบคำถาม อยากทราบว่ามีการใช้ยา betablocker ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
ตอบคำถาม น้าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบน่ะค่ะ ปกติจะมีความดันสูงน่ะค่ะ
ตอบคำถามคุณ kanyarat1-4 คุณย่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาได้ประมาณ 5 ปี
Effect of Thiazide-Type and Thiazide-Like Diuretics on Cardiovascular Events and Mortality.
First Report of the Global SYMPLICITY Registery on the Effect of Renal Artery Denervation in Patients With Uncontrolled Hypertension
Denervation of the Renal Arteries in Metabolic Syndrome. The DREAMS-Study.
Stroke Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology Circulation Circulation Research
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 12
ประมวลภาพงานวันความดันโลหิตสูงโลก ประจำปี 2558
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2558
Newsletter No. 143
: March 2014
Newsletter No. 142
: December 2013
Newsletter No. 141
: September 2013
Newsletter No. 140
: June 2013
Visitor
Since January 2004